آيين نامه شوراي انضباطي دانشجويان

دانشجويان گرامي:جهت اطلاع و بهره برداري از آيين نامه انضباطي و رعايت قوانين و ضوابط آموزشي به فايل پيوست مراجعه نماييد

ادامه مطلب...