نتایج آرای تخلفات امتحانی شورای بدوی نیمسال تحصیلی 943


جلسه تخلفات بدوی امتحانی در روز پنجشنبه 95/7/1 برگزار گردید و نتایج آرا در فایل پیوست موجود است.   

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۵/۰v/۰۴