آشنایی با روند ارائه غذای دانشجویی


دانشجویان گرامی به منظور آشنایی با روند ارائه غذای دانشجویی به نکات زیر توجه فرمایید.
قبل از هر چیز باید کارت هوشمند دانشجویی را دریافت کرده باشید، دانشجویانی که ورودی سال 1395 هستند کارت دانشجویی آن ها از نوع هوشمند می باشد و قادر به دریافت غذای دانشجویی از این طریق می باشند. سایر دانشجویانی که تا کنون کارت دانشجویی هوشمند دریافت ننموده اند می بایست به لینک زیر رفته و نسبت به درخواست کارت هوشمند دانشجویی اقدام نمایند.
http://www.eyc.ac.ir/ParentPage.aspx?pid=18009&mid=18009
جهت دریافت کارت هوشمند دانشجویی باید به واحد پژوهش آقای نوری مراجعه فرمایید.
در سامانه تغذیه قوانین زیر در نظر گرفته شده است.
1. دانشجو جهت رزرو غذا قبل از هر کاری باید نسبت به افزایش اعتبار مالی خود در سامانه تغذیه اقدام نماید.
2. هزینه هر وعده غذا برای دانشجو مبلغ 35000 ریال می باشد.
3. امکان دریافت غذا، فقط در برنامه هفتگی دانشجو امکان پذیر می باشد و بنابراین در روزهایی که دانشجو درسی اخذ ننموده است امکان رزور غذا برای او وجود نخواهد داشت.
4. ساعت سرو غذا از 11:45 تا 15 می باشد و در ساعات دیگر دانشجو قادر به دریافت غذا نخواهد بود.
5. دانشجو از یک هفته قبل تا 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به رزرو غذا خواهد بود.
6. دانشجو از 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به لغو غذای رزرو شده نخواهد بود.
7. هر دانشجو در هر روز تنها یک غذا می تواند رزرو کند.

نوشته شده توسط مدیر فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲v