ميزباني معاون پژوهش وفناوري از دکتر علي اکبر رسولي مديرعامل هلدينگ دانش بنيان پافکو

درجلسه اي که مورخ 21 دي ماه سال 1400 در محل دانشگاه ايوان کي با حضور معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه ايون کي جناب آقاي مهدي عالي و جناب آقاي علي اکبر رسولي مديرعامل هلدينگ دانش بنيان پافکو ترتيب ...

ادامه مطلب...
12