بازيد از کارخانه دستگيره ايران توسط واحد معاونت پژوهش و فناوري

در بازديد واحد پژوهش دانشگاه ايوان کي از کارخانه دستگيره ايران، قرار بر عقد تفاهم نامه براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و پياده سازي توسط دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد در همه رشته هاي مرتبط شد.

ادامه مطلب...