حسین مرادی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و خدمات از دانشگاه قزوین
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: hosein_moradi@yahoo.com
 • تلفن: 023-34521580

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه


 • کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی گرایش تولید و خدمات
  کارشناسی: مهندسی برق قدرت
 • کارشناس گروه های آموزشی از سال 1386 تا 1392
  کارشناس آزمایشگاه از سال 1386 تا 1389
  مسئول امتحانات از سال 1392 تا 1401
  مدیریت برنامه ریزی پژوهش از سال 1401
 • تدریس درس ایمنی در برق
  تدریس درس کارگاه برق
  تدریس درس تاسیسات الکتریکی
  تدریس درس رفتار سازمانی
  تدریس درس مبانی سازمان و مدیریت
  تالیف کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی رشته ایمنی صنعتی