(راهنمای استفاده از سامانه تغذیه (لغو و رزرو غذا


دانشجویان گرامی به منظور استفاده از سامانه تغذیه به نکات زیر توجه فرمایید.
1.  دانشجو جهت رزرو غذا قبل از هر کاری باید نسبت به افزایش اعتبار مالی خود در سامانه تغذیه اقدام نماید.
2.   هزینه هر وعده غذا برای دانشجو مبلغ 35000 ریال می باشد.
3.   امکان دریافت غذا، فقط در برنامه هفتگی دانشجو امکان پذیر می باشد و بنابراین در روزهایی که دانشجو درسی اخذ ننموده است امکان رزور غذا برای او وجود نخواهد داشت.
4.   ساعت سرو غذا از 11:45 تا 15 می باشد و در ساعات دیگر دانشجو قادر به دریافت غذا نخواهد بود.
5.   دانشجو از یک هفته قبل تا 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به رزرو غذا خواهد بود.
6.  دانشجو از 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به لغو غذای رزرو شده نخواهد بود.
7.   هر دانشجو در هر روز تنها یک غذا می تواند رزرو کند.

جهت دریافت فایل راهنمای استفاده از سامانه تغذیه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.eyc.ac.ir/ShowTextTemplate.aspx?mid=19021

نوشته شده توسط مدیر فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲v