برگزاری دوره نرم افزار Microsoft PowerPoint


جهت دریافت اطلاعات کامل به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://goo.gl/forms/oPEyCAwEqNcOrW672
@eyc_iegroup


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰