(اولین کنفرانس ملی -کاربردسازی هوش تجاری(راهکارها و چالش ها


برای دریافت اطلاعات کامل به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک صفحه اختصاصى کنفرانس: http://conf.isc.gov.ir/icmfs


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸