اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی


اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

با حضور چهره های سرشناس بین المللی دانشگاه ایوان کی


لینک صفحه اختصاصى کنفرانس: http://conf.isc.gov.ir/icmfs


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸