سمینار یک روزه علوم داده


برای دریافت اطلاعات کامل به لینک زیر مراجعه نمایید.
@eyc_iegroup

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰v/۲۰