امتحان درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی


امتحان درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی با آقای محسن احمدوند شنبه 6 مرداد ساعت 13 در سایت 5 برگزار خواهد شد.

نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹v/۰۴/۳۱