کانال های تلگرامی گروه روانشناسی دانشگاه ایوانکی


کلیه دانشجویان موظف هستند در کانال عضوشده و اطلاعیه های گروه را علاوه بر سایت از طریق کانال پیگیری نمایند.


کانال گروه روانشناسی دانشگاه ایوانکی :

https://telegram.me/Eyc_PSYgroup

 

 

تحصیلات تکمیلی گروه روانشناسی دانشگاه ایوانکی :

https://telegram.me/Eyc_pgroup


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹v/۰v/۰۳