کارگاه آموزش داده کاوی


کارگاه آموزشی داده کاوی با حضور دانشجویان رشته کامپیوتر 26 آذر 97 برگزار گردید
مدرس این دوره مهندس مجلس آرا بوده اند

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶