بازدید از نیروگاه شهدای پاکدشت


این بازدید با همت انجمن علمی برق وبا سرپرستی مدیر گروه برق برا ی دانشجویان مقطع کارشناسی قدرت ومهندسی مکانیک جهت آشنایی دانشجویان با روش کار نیروگاه وآشنایی با قسمتهای مختلف نیروگاه برگزار گردید

نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱