سی وچهارمین کنفرانس بین اللملی برق


سی وچهارمین کنفرانس بین اللملی برق درتاریخ 27 تا 29 آبان 98 برگزار میگردد

نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱