ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایرانپیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳