برگزاری کارگاه پیشگیری و مداخله در خودکشی


با همکاری مرکز مشاوره و کانون همیاران سلامت روان  توسط استاد سهیل جعفر صالحی در تاریخ 98/2/31 در ساختمان گل یاس برگزار شد

نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸