آیین نامه انضباطی


قابل توجه دانشجوی گرامی آیین نامه انضباطی جهت اطلاع و مطالعه به پیوست فایل ضمیمه می باشد

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰v/۰۱