مسابقه کانتر


مسابقه کانتر روزدوشنبه 2 دی ماه با شرکت هفت گروه پنج نفره ساعت 12 الی 14 در سایت 1 برگزار گردید وبه دوگروه برتر جوایزی اهدا گردید


نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱