بازدید دانشجویان گروه معماری و شهرسازی از کارخانه سنگ وسرامیک-استاد خانم مهندس الیادرانیپیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱