پنجمین نشست تخصصی به مناسبت بزرگداشت روز مهندس-مبانی نظری و ظوابط طراحی نماهای شهریپیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰