پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد


با سلام

دانشگاه ایوان کی )گروه روانشناسی)مطابق با آیین نامه پذیرش بدون آزموناستعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (ابلاغیه شماره 77948/21 مورخ05/05/93 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) ، اصلاحیه شماره 47820/21 مورخ16/03/94  و اصلاحیه شماره 140036/2مورخ 04/07/95 ، در  رشته /گرایش های مقطع کارشناسی ارشد زیر که در سال تحصیلی 1400-1399 دارای سهمیه پذیرشاز طریق کنکور سراسری هستند ، از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز مقطعکارشناسی پیوسته ، با لحاظ نمودن شرایط در ادامه آورده شده است) بدون_آزمون)دانشجو می پذیرد .

 امتیاز مهم
برای حمایت از دانشجویان مستعد و باتوجه به تصمیم هیأت مؤسس دانشگاه ، تمامی پذیرفته شدگان در این شیوه درحین تحصیل ملزم به پرداخت شهریه نخواهند_بود و شهریه تحصیلی ازآنها بخشی در قالب وام صندوق رفاه دانشجویان والباقی پس از فارغ التحصیلی در قالب چند قسط دریافتخواهد شد.

 

متقاضیان محترم  حدأکثر تا 20 شهریور 99 فرصت دارند  تا فرمدرخواست  (درادامه آورده شده )  را دانلود و پس از تکمیل اطلاعات وامضای آن  به آی دی تلگرامی گروه آموزشی مربوطه ارسال نمایند. ظرفیت پذیرش برای هر رشته 2 نفر می باشد. به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال شوندترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشخصات رشته های کارشناسی ارشد گروه روان شناسی

روان شناسی عمومی

 


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹