راهنمای "پروژه-کارشناسی مهندسی صنایع"


باتوجه به هدف دوره كارشناسی رشته مهندسی صنایع، موضوع درس پروژه كارشناسی میتواند یكی از موضوعات مرتبط با دروس تخصصی (ویا دروس پایه و مهندسی با تائید استاد راهنمای پروژه و گروه) باشد. کلید واژه های اصلی برای پیدا کردن موضوع پروژه می تواند شامل موارد زیر باشد. برای پیدا کردن مقاله انگلیسی اینجا و برای پیدا کردن مقاله فارسی اینجا کلیک کنید. پس از دانلود و تایپ عنوان موضوع پیشنهادی، فرم را برای مدیر گروه از طریق واتساپ ارسال نمائید. پس از تصویب نهایی، پروژه را درقالب فرمت مصوب (پیوست )  تایپ و ارسال از طریق سی دی صورت پذیرد.

شماره واتساپ مدیرگروه (آقای اقبالی) : 09151608534

برنامه ریزی آرمانی
زنجیره تأمین
داده کاوی
مکانیابی
ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن
برنامه ریزی چند هدفه
پیش بینی ورشکستگی با مدل های ریاضی
تصمیم گیری با معیار های چندگانه
مدل سازی فازی
برنامه ریزی ریاضی فازی
تحلیل پوششی داده ها
تخصیص و بکارگماری
مدل های شبکه ای
مدل های حمل و نقل
برنامه ریزی عدد صحیح
کنترل و زمانبندی پروژه
مدیریت پروژه
مدل های قابلیت اطمینان
هوش مصنوعی

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳