سرويس اياب و ذهاب


بارگزاری شده توسط مدیر فناوري اطلاعات
آخرین به روز رسانی 1395/03/25

جهت تسهیل در ایاب و ذهاب دانشجویان همه روزه از اکثر میدان های تهران و شهرهای اطراف (کرج، شهر ری، پاکدشت) سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به صورت رفت و برگشت مهیا می باشد.