گزارش تصويري از جلسه کميته مداخله در بحران در رفتارخود آسيب رسان در محيط هاي دانشگاهي


بارگزاری شده توسط کارشناس گروه روانشناسی
آخرین به روز رسانی 1401/09/30

اولين جلسه از کميته مداخله در بحران در رفتار خودآسيب رسان در محيط هاي دانشگاهي با حضور آقاي دکتر محمود ظريفيان يگانه معاونت فرهنگي،آقاي رضا مرادي مدير حراست،آقاي دکتر حسين عالي مدير امور دانشجويي،آقاي رضايي مدير روابط عمومي و خانم زالي مسئول مرکز مشاوره برگزار گرديد.