منو های مرتبطگزارش مختصر عملکرد فرهنگی، ورزشی و مشاوره سال 95-94


بدینوسیله گزارش اولیه و مختصر عملکرد حوزه های فرهنگی، ورزشی و مشاوره در سال تحصیلی 95-94 جهت اطلاع دانشجویان محترم در فایل زیر قابل دسترسی می باشد.
در اینجا از کلیه مسئولان، اساتید، همکاران و دانشجویان عزیز و فعالین این سه حوزه تشکر و تقدیر خود را اعلام نموده و برای همگی آرزوی موفقیت روزافزون می نماییم.
لازم به توضیح است
گزارش تصویری و کامل عملکرد این سه بخش، در آینده نزدیک تقدیم حضور می گردد.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰v