منو های مرتبطاطلاعیه شماره 3 ستاد انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ایوان‌کی؛ اعلام نتایج


بدینوسیلهبه اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

فرایندشمارش آرای نامزدهای شورای مدیریت انجمنهای علمی پس از پایان رأی گیری انجام شد ونتایج آن در فایل پیوست اعلام می‌گردد. در اینجا لازم می‌دانیم از تمامی دستاندرکاران بویژه مسئولان صندوق‌های رأی، ناظرین، کاندیداها و رای دهندگان گرامیتقدیر و تشکر نمود.

ضمنعرض تبریک به دانشجویانی که حائز بیشترین آرای هر انجمن شده‌اند و اسامی آنها درادامه می‌آید، خواهشمند است حداکثر تا یکشنبه 19 اسفندماه 97 به امور فرهنگیمراجعه نمایند یا با شماره 02334521569 تماس حاصل نمایند.

همچنینچنانچه هر یک از کاندیداها به نتایج اعلام شده اعتراض دارند، لازم است موارد دقیقرا بصورت مکتوب و با ارائه مستندات، حداکثر دوشنبه 13 اسفندماه 97 به امور فرهنگیتحویل نمایند تا بررسی لازم صورت گیرد.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۲/۰۸