برگزاری کلاس آموزشی نرم افزار Etabs


 انجمن علمی گروه مهندسی عمران در نظر دارد در پاییز سال جاری یک دروه کلاس آموزشی نرم افزار را برای دانشجویان متاقاضی رشته مهندسی عمران برگزار نماید.


نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵