حسن صادقی

 • مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی مهندسی - مکانیک سنگ از دانشگاه نیوکاسل انگلستان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: h.sadeghi@eyc.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • دكترای زمین شناسی مهندسی - گرایش مكانیك سنگ- سا ل اخذ مدرك 1376 دانشگاه نیوكاسل- انگلستان
 • ردیف

  دوره

  عنوان فعالیت

  1

  60-61

  مسئول راه اندازی گزینش در وزراتخانه ها و دستگاههای اجرایی از قبیل : وزارت علوم ، امورخارجه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران كمیته كالای متروكه وزارت بازرگانی وزارت كشاورزی و نهضت سواد آموزی

  2

  68-72

  معاونت آموزش بخش مهندسی عمران دانشكده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)

  3

  80-78

  نظارت عالی بر طرح و اجرای پروژه های عمرانی ذیل ( از طرف فرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص):

  ü      - اصول مهندسی سد پروژه تونل و راه شهید شفیع زاده استان قم

  ü      پروژه تونل امام علی (ع) استان لرستان ( خرم آباد)

  ü      پروژه تونل نور استان فارس (شیراز)

  ü      پروژه تونلهای شهید بخشنده و كوثر   تبریز

  ü      پروژه تونل دولایی تویسركان

  ü      پروژه طرح توسعه نیروگاه آبی برقی مسجدسلیمان      

   

  4

  80-78

  مدیرگروه مهندسی عمران پژوهشكده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین(ع)

  5

  82-80

  مدیرگروه مهندسی عمران دانشكده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین(ع)

  6

  84-82

  مدیر كل آموزشهای رسته ای دانشگاه امام حسین(ع)

  7

  84 تا کنون

  مدیرگروه مهندسی عمران: مقا طع کاردانی- کارشناسی- کارشناسی ارشد (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت- گرایش مهندسی ساز -گرایش مهندسی سازه ه) موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی


 • (1)خسروی ، فریدون ، صادقی ، حسن ، (1380) (( الگوی مهندسی تجهیز درپروژ های بزرگ عمرانی)) مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان راه و ساختمان ( بنا) شماره 15

   

  (2) Sadeghi, H.Khosravi, F. (2003): Influence of joint in the phenomena of solubility oflimestone, Journal of  EngineeringGeology, Vol. 1, No. 2, pp. 193-208.

   

  11- عناوین مقالات چاپ شده در كنفرانسهای ملی - بین المللی

   

  (1) صادقی،  حسن (1378) ،تاثیر ویژگیهای مكانیكی روی انحلال پذیری سنگ آهك ، اولین كفرانس زمین شناسی ومحیط زیست ایران . 29-22 مهرماه دانشگاه تربیت معلمصفحات 517-501

   

  (2)خسروی ، فریدون ، صادقی ، حسن ، (1380) ((عملكرد تراوش و مقاومتپی سدها بر روی لنزهای شنی و ماسه ای باز در سازندكنگلومرایی)) دومین همایش زمینشناسی مهندسی و محیط زیست ایران تهران

   

  (3)خسروی ، فریدون ، صادقی ، حسن ، (1380) (( نقش لنزها ی شنی و ماسهای باز در سازندكنگلومرایی بر ترواش و مقاومت سدها)) دومین كنفرانس زمین شناسیمهندسی و محیط زیست ایران تهران   صفحات 49 -50

   

   

  (4)خسروی ، فریدون ، صادقی ، حسن ، (1380) (( تاثیردرزه بر انحلالپذیری سنگ های كربناته ))، دومین همایش زمین شناسی  مهندسی و محیط زیست ایران  صفحات 579-581

   

  (5)خسروی ، فریدون ، صادقی ، حسن ، (1380) ارتباطات سرعت امواج لرزهای با قابلیت انحلال سنگ ، پنچمین كنفرانس تونل ایران 9-7 آبان ماه دانشگاه تهران صفحات 39-29

   

  (6) خسروی، فریدون، صادقی حسن و وكیل پور (1381) احداث گالری در زیرهسته سد خاكی بر نگرش بر سد كرخه ، سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتكنیك ومكانیك خاك ایران 20-18 آذرماه تهران وزارت نیرو صفحات429-424

   

  (7)خسروی ،كیل پور و صادقی (1381) خاكها با پتانسیل رمبندگی بانگرشبر روی مناطقی از ایران ، سومین همایش بین المللی مهندسی و ژئوتكنیك و مكانیكخاك  ایران 20-18 آذر- تهران وزارت نیروصفحات 211-206

   

  (8) خسروی، فریدون، صادقی حسن (1381) روش تحقیق كاربردی در مهندسیاجرایی ، دومین همایش روشهای تحقیق د ر علوم وفنون مهندسی 19-17 اردیبهشت دانشگاهامام حسین (ع)  صفحات 357-347

   

  (9) خسروی، فریدون، صادقی حسن (1382) تحلیلی از مشكلات مدیریتیپروژه  سازهای زیر زمینی با نگرش برنیروگاه مسجد سلیمان سومین كنفرانس زمین شناسی مهندسی ایران، همدان دانشگاه بوعلی صفحات22-10

   

  (10) وكیل پور،  جعفر و صادقی،حسن (1382) مهار آبهای زیر زمینی و خشك اندازی در گود نیروگاه كارون سومین كنفرانسزمین شناسی مهندسی ایران، همدان  دانشگاه بوعلی صفحات114-105

   

  (11)  خسروی، فریدون، صادقی،حسن (1381) ژئوتكستایل ها ، تقویت خاك برای اجرای ابینه معماری مناسب  فصلنامه عمران ایران تهران سری دوم تابستان 1381 صفحات 45-38

   

  (12) خسروی، فریدون، صادقی ،حسن(1381 ) نیروی بالا روندگیدر شمع ها ، فصلنامه عمران ایران  سری دومزمستان 1381 تهران صفحات 45-44

   

  (13)Sadeghi,H. (1996)"The geotechnical properties and effective parameters in thephenomena of solubility of limestone” BGS Young Geotechnical Engineers Symp.1-3 April, Oxford. PP. 109-110.

   

  (14) Sadeghi, H. and Khosravi, F. (2002),"The effect of Mechanical properties on solubility of  limestone". 9th Inter. Cong. ofthe Inter. Association for Engineering Geology and the Environment. 16-20 Sep.Durban, South Africa, PP. 2277-2286.

   

   (15)Khosravi, F. and Sadeghi, H. (2002): "Equilibrium Equation on Axisymetricsystem on Zero Extension Line Method and determination of  bearing Capacity"9th. Cong. of the Inter.Association for Engineering Geology and the Environment. 16-20 Sep. Durban,South Africa, PP. 2277-2286.

   

  (16) Sadeghi, H. (2005), "A study of theeffect of wave Velocity on solubility of limestone and chalk", 3rdInternational. Conference. on Deformation on Geotechnical Engineering, 3-4August, Semarang , Central  Java,Indonesia. Pp. 234-240.

   

   


 • ردیف

  موضوع پایان نامه

  سمت

  سال

  نام دانشجو

  نام دانشگاه

   

  1

  مدیریت در كاربرد ماشین آلات ساختمانی در طرحهای عمرانی

  استاد مشاور

  78

  علیرضا رئیسی

  امام حسین (ع)

   

  2

  چگونگی تعیین در مقایسه شاخص های مدیریت جهت اجرای پروژ های برزگ و كوچك

  استاد مشاور

  78

  علیرضا دانشفر

  امام حسین (ع)

   

  3

  بررسی مقررات و آئین نامه های سازمان برنامه و بودجه در خصوص پروژهای پل سازی

  استاد مشاور

  79

  محمدرضا خردمند

  امام حسین (ع)

   

  4

  مدیریت و تجهیز كارگاه بد نه سدهای خاكی- سنگ ریزه ای

  استاد مشاور

  79

  حمیدرضا ارشادمنش

  امام حسین (ع)

   

  5

  تكنولوژی ساخت در ساختمان

  استاد مشاور

  79

  سید رضا فیروزی

  امام حسین (ع)

   

  6

  اثر نوع و كیفیت مصالح در عمر مفید ساختمان

  استاد مشاور

  79

  سیروس خلیق فرد

  امام حسین (ع)

   

  7

  ارزیابی مشكلات مدیریتی پروژ های راهسازی

  استادراهنما

  79

  علی محمد عندلیب

  امام حسین (ع)

   

  8

  طراحی و ساخت موج شكن و عملكرد مطلوب آن د ر آبهای ایران

  استاد مشاور

  79

  علی فیروزی

  امام حسین (ع)

   

  9

  اصول مدیریت ساخت و تجهیز پروژه های عمرانی دفاعی سپاه

  استاد راهنما

  79

  حمید رضا  ارشادمنش

  دافوس

   

  10

  بررسی و عملكرد و دستاورد یك دهه فعالیت قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)

  استاد مشاور

  80

  مجیدبحرینی

  امام حسین (ع)

   

  11

  مشكلات و موانع تجزیه و تحلیل عملكرد یك فعالیت قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)

  استاد راهنما

  80

  مرتضی قوامیان

  امام حسین (ع)

   

  12

  مدیریت ماشین آلات كلان (تعمیرونگهداری)

  استاد راهنما

  80

  ناصر تجلی زاده

  امام حسین (ع)

   

  13

  امكان سنجی استفاده از امكانات و تاسیسات بعنوان پناهگاه در مقابل سلاحهای متعارف

  استاد داور

  80

  جعفر حصاری نژاد

  امام حسین (ع)-دافوس

   

  14

  تحلیلی از مشكلات مدیریتی پروژه های تونل

  استاد مشاور

  81

  عبدالمجید مهرداد

  امام حسین (ع)

   

  15

  بررسی روند انجام مناقضه پروژه های عمرانی در ایران و علل اشكانات آن

  استاد مشاور

  82

  سید جواد شهیدی

  امام حسین (ع)

   

  16

  آنالیز اقتصادی روشهای مختلف تونل های راه

  استاد راهنما

  82

  احمدعلی دهقانی

  امام حسین (ع)

   

  17

  بررسی نقاط و ضعف پیمان به روش EPC پروژه آبگیر پارس جنوبی

  استاد راهنما

  83

  اصغر عوضی

  امام حسین (ع)

   

  18

  تعیین عوامل موثر بر پایداری بسترهای خردشده

  استاد مشاور

  80

  حسن آقایی

  آزاداسلامی - واحد اراك

   

  19

  بهینه سازی روش آتشباری طرح توسعه نیروگاه مسجد سلیمان

  استاد مشاور

  80

  مجید تبادی سامانی

  آزاد اسلامی-دانشكده تحصیلات تکمیلی واحد تهران

   

  20

  بررسی امكان سنجی موج شكنهای سنگی در آبهای عمیق( بانگرش بر پروژه خدماتی پارس)

  استاد مشاور

  83

  محمد محقق امین

  امام حسین (ع)

   

  21

  بررسی عوامل تاخیر در اجرای  پروژه های عمرانی با نگرشی بر سد مخزنی گلابر زنجان

   

  استاد راهنما

  91

  فرهاد امندی

  آز اد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

   

  22

  تهیه و تدوین شرح وظایف کارفرما و پیمانکار در قراردادهای طرح و ساخت با نگرشی بر سازه های امن

  استاد راهنما

  91

  هادی حوزان

  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد

   

  23

  ارزیابی و کنترل پروژه با روش مدیریت ارزش کسب شده (EVM) در پروژه های عمرانی ( با نگرشی بر پروژه انبوه سازی شهرستان ورامین)

  استاد راهنما

  91

  سیامک مهاجری

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد

   

  24

  روش بهینه افزایش کیفی مرحله شناخت و طراحی در پروژه سازه های امن

  استاد مشاور

  92

  حسین ورزشکار

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد

   

  25

  بررسی و تحلیل مدل WBS در پروژه سازه های امن با قراردادC  EP

  استاد مشاور

  92

  محمد حسین گنجینه

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد

   

  26

  عوامل موثر کنترل پروژه  و بررسی مواانع و مشکلات ان در  پروژه های عمرانی (با نگرشی بر ساختمان مسکونی 22 طبقه در تهران)

  استاد راهنما

  92

  پویا نودر

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد

   

  27

  بررسی روش های انتخاب و اجرای انواع اسکله های بتنی با رویکرد مهندسی ارزش در سواحل جنوب کشور

  استاد راهنما

  92

  حجت اله قاسمی

  امام حسین (ع)

   

  28

  بررسی روش اجرا و مدیریت ساخت اسکله های کیسونی با رویکرد استنا ندارد سازی انتقال و نصب در سازه های دریایی

  استاد راهنما

  92

  عبدالمجمید نیک مرام

  امام حسین (ع)

   

  29

  مدیریت و بررسی علل شکل گیری دعاوی در پروژهای عمرانی(با نگرشی بر پروژه پل لالی)

  استاد راهنما

  92

  گودرزی

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

  بروجرد

  30

  بررسی افزایش هزینه در  پروژه های عمرانی (مطالعه موردی مسکن مهر شهرستان نور)

  استاد راهنما

  93

  کاردار

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات شوشتر

   

  31

  انتخاب روش بهینه ساخت از میان فناوریهای نوین ساختمان به روش AHP(مطالعه موردی استان مازندران)

  استاد راهنما

  93

  عالیشاهی

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات شوشتر

   

  32

  بررسی علل تاخیر در اجرای  پروژه های عمرانی عواقب اقتصادی آن و ارایه راهکارهای پیشنهادی (با نگرشی بر پروژه های بانک ملت استان یزد)

  استاد مشاور

  93

  زارع نژاد

  آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد

   

  33

  بررسی سیستم های نوین سقفی در ساختمان سازی و انتخاب مناسب ترین آنها به روش AHP

  استاد راهنما

  94

  پریسا کاظمی

  موسسه آموزش عالی ایوانکی

   

   

   


 • -   زمین شناسی مهندسی (ویژهدانشجویان عمران)- انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)-1382- چاپ چهارم

  - مصالح ساخت وآزمایشگاه انتشارات دانشگاهامام حسین(ع)-1384- چاپ چهارم

  -اصول مدیریت ساخت- انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)-1385 - چاپ نهم

  -اصول مهندسی تونل-انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)-1390   چاپ اول

  -مکانیک خاک-انتشارات دانشگاه ایوانکی-1393-چاپ اول


 • فعالیت و عضویت درمجامع علمی داخل كشور

  ردیف

   

  1

  عضو هیات مدیره (بازرس) انجمن زمین شناسی مهندسی ایران  در دو دوره سال 83-81 و از سال83 تا87

  2

  عضو كمیته علمی ، عضو هیئت رئیسه ، عضو هیات داوران در كنفرانسهای:

  دومین كنفرانس زمین شناسی مهندسی ایران دانشگاه تربیت مدرس

  سومین كنفرانس زمین شناسی مهندسی ایران دانشگاه بوعلی همدان

  پنجمین كنفرانس تونل  ایران دانشگاه تهران

  ششمین كنفرانس تونل  ایران دانشگاه علم صنعت

  دومین همایش روش تحقیق در علوم و فنون مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری علمی- كاربردی نگهداری اقلام در سپاه

   

   

  3

  عضو سازمان بسیج مهندسی

  4

  عضو سازمان بسیج اساتید

  5

  عضو انجمن تونل ایران

  6

  عضو انجمن مكانیك سنگ ایران

  7

  عضو هیات تحریه نشریه پیام باور

  8

  عضوگروه تخصصی كمیسیون برنامه ریزی آموزش دانشگاه امام حسین (ع) ( حوزه فنی مهندسی)

  9

  عضوگروه تخصصی برنامه ریزی آموزشی در برنامه پنجساله چهارم دانشگاه

   

   

  5 - عناوین پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی انجام شده

  ردیف

  نام پروژه یا طرح

  سمت

  كار فرما

  زمان اجرا

  1

  طراحی دوره دكترای عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

  مجری

  پژوهشكده فنی مهندسی

  1377

  2

  پروژه كتاب تجهیز كارگاه

  مجری

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)

  78-77

  3

  پروژه شهید رضوی(دفاعی)

  همكار

  مهندسی ستاد كل

  80-79

  4

  پروژه طراحی سدطالقان

  همكار

  مهندسی ندسا

  1380

  5

  طراحی دوره كارشناسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

  مجری

  معاونت آموزش دانشگاه

  82-81