وحید صابری

 • مدرک تحصیلی: دکتری عمران از دانشگاه سمنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: v.saberi@eyc.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • لیسانس مهندسی عمران - عمران از دانشگاه امام حسین

  فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه از دانشگاه سمنان

  دکتری مهندسی عمران - زلزله از دانشگاه سمنان

 • کارشناس ارشد دپارتمان سازه -در شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان ، قرارگاه خاتم النبیاء از سال 88 تا کنون

  مدرس دروس تخصصی مهندسی عمران به عنوان هیات علمی در دانشگاه ایوان کی از سال 91 تا کنون

  مدرس دروس تخصص مهندسی عمران به عنوان مدعو در دانشگاه آل طه از سال 94 تا کنون

  مدرس دروس تخصص مهندسی عمران به عنوان مدعو در دانشگاه از سال 97 تا کنون


   

 • وضعیت پذیرش

  درجه اعتبار

  نام مجله

  عنوان مقاله

  Published

  2016

  ISI

  Journal of Engineering Structures

  Seismic rehabilitation of bolted end plate connections using

  post-tensioned tendons

  Published

  2017

  ISI

  International journal of steel structure

  Post Tensioned Tendons for Seismic Retrofitting of Weak Bolted                       T-stub Connections

  Published

  2014

  ISI

  Journal of Constructional Steel Research

  Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Component Thickness

  Published

  2013

  ISI

  Open Journal of Safety Science and Technology

  Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads

  Published

  2011

  ISI

  Journal of Constructional Steel Research

  Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts

   

  Published

  2011

  ISI

  The structural design of tall and special building

  Rotational Capacity of Castellated Steel Beams

   

  Published

  2011

  ISI

  The structural design of tall and special building

   

  Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames

   

  Published

  2019

  ISI

  International journal of steel structure

  Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake

  Published

  2019

  ISI

  International journal of Innovations in engineering and science

  Seismic performance evaluation of knee and EBF braced frames using nonlinear static analysis

  چاپ شده

  1397

  پژوهشی

  عمران امیرکبیر

  بررسی عملکرد محوری ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST)

  پذیرفته شده

  1397

  علمی ترویجی

  پژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزله

  عملکرد  لرزه ای ساختمانهای فولادی میان مرتبه دارای نامنظمی در پلان با چیدمان های مختلف مهاربندهای همگرا در ارتفاع

  چاپ شده

  1388

  علمی پژوهشی

  نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد

  بررسی و مقایسه تحلیلی عملكرد تناوبی اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی و سپری اتصال با تغییرآرایش افقی پیچهای ستونی

  چاپ شده

  1396

  علمی پژوهشی

  نشریه سازه و ساخت

  ارزیابی تاثیر اعمال همزمان مولفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

  چاپ شده

  1397

  علمی پژوهشی

  عمران مدرس

  تاثیر وجود طبقه همکف نرم بر احتمال فروریزش قابهای خمشی تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل

  چاپ شده

  1397

  علمی پژوهشی

  مدلسازی در مهندسی

  بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب PCBRB

   

  پذیرفته شده

  1396

  علمی-ترویجی

  پژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزله

  تاثیر الگوی چیدمان دیوار برشی در ساختمانهای بتنی مسلح بر رفتار لرزه ای آنها

  پذیرفته شده

  1396

  علمی-ترویجی

  پژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزله

  مقایسه رفتار لرزه ای آیین نامه ای چهار سیستم سازه ای در یک ساختمان منظم 10 طبقه فولادی

  چاپ شده

  1387

  کنفرانس بین المللی

   

  اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای ،

  تبریز- ایران

  بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای صفحات اتصال مهاربند در سازه های فولادی

  چاپ شده

  1388

  کنفرانس بین المللی

  هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، دانشگاه شیراز ،شیراز، ایران

  بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگیهای بتن خود متراکم و بهینه سازی آن با پودر خاکستر بادی

   

  چاپ شده

  1389

  کنفرانس ملی

  اولین کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها ، تهران- ایران

   

  بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی تحت بار تناوبی

   

  چاپ شده

  1387

  کنفرانس ملی

  همایش ملی مقاوم سازی ایران

   

  بهسازی خسارات ناشی از  ضربه در تیرهای بتنی پیش تنیده با اسپری های FRP

   

  چاپ شده

  1386

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای

   

  بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر پارامترهای ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان

  مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهای محصور شده فلزی

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان

  مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در تیرهای

  محصور شده با GFRP تحت بار جانبی

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان

   

  مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در سیلندرهای

  محصور شده با GFRP تحت بار محوری

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران

   

  ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای کششی ناشی از فشار جک های TBM 

   

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس ملی

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       اردیبهشت ماه1392

  بررسی و مقایسه روابط پیشنهادی اثر زلزله در طرح لاینینگ تونلهای مکانیزه

   

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس ملی

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       اردیبهشت ماه1392

  مروری بر تاثیر بکارگیری گروت در کابلهای تیر بتنی پس کشیده در معرض خوردگی کلرایدها

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس ملی

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       اردیبهشت ماه1392

  مروری بر رفتار تیرهای مرکب با کابلهای خارجی پس کشیده


 • ·        استاد راهنما 20دانشجوی کارشناسی ارشد سازه و زلزله

  ·        8 دانشجوی دفاع کرده کارشناسی ارشد سازه و زلزله

  ·         داور 10 پایان نامه ارشد سازه وبیش از 15 رساله ارشد مدیریت ساخت


 • - محاسبات فنی 1 و 2

  - سازه های بتنی

  - سازه های فولادی

  - مکانیک خاک

   - اجرایساختمان 1

  جزوات دوره کارشناسی:

  - مقاومت مصالح 1

  - تحلیل سازه ها 1و2

  - طرح سازه های فولادی1 و 2

  - بارگذاری

  - اصول مهندسی زلزله

  - روش های اجرایی ساختمان

  - طراحی قالب بندی

  جزوات دوره کارشناسی ارشد:

  - طرح سازه های فولادی پیشرفته

  - اجزاء محدود

  - دینامیک سازه ها

  - لرزه شناسی و مهندسی زلزله


 • - تقدیر شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان، قرارگاه خاتم الانبیا بابتطرح ژئومتری سگمنت تونل انتقال آب چغاخور

  - رتبه اول دوره کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان و رتبه دوم دورهکارشناسی دانشگاه امام حسین (ع)

  - استاد نمونه گروه عمران دانشگاه ایوانکی سال 1394و1397

  -پژوهشگر رتبه 2 دانشگاه ایوانکی- سال 1397

  - نمرات ارزشیابی عالی ( متوسط 18 ) در دانشگاهایوانکی و آل طه و گرمسار

  - داور مجلات ISI: