حمید صابری

 • مدرک تحصیلی: دکتری عمران از دانشگاه سمنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: h.saberi@eyc.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • لیسانس مهندسی عمران - عمران از دانشگاه امام حسین

  فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه از دانشگاه سمنان

  دکتری مهندسی عمران - سازه از دانشگاه سمنان

 • کارشناس ارشد دپارتمان سازه -در شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان ، قرارگاه خاتم النبیاء از سال 88 تا کنون

  مدرس دروس تخصصی مهندسی عمران به عنوان هیات علمی در دانشگاه ایوان کی از سال 91 تا کنون

  مدرس دروس تخصص مهندسی عمران به عنوان مدعو در دانشگاه آل طه از سال 94 تا کنون

  مدرس دروس تخصص مهندسی عمران به عنوان مدعو در دانشگاه از سال 97 تا کنون

 • وضعیت پذیرش

  درجه اعتبار

  نام مجله

  عنوان مقاله

  Published

  2016

  ISI

  Journal of Engineering Structures

  Welded haunches for seismic retrofitting of bolted T-stub connections and flexural strengthening of simple connections

  Published

  2017

  ISI

  International journal of steel structure

  Seismic Strengthening of Weak Bolted End plate Connections Using Welded haunches

  Published

  2014

  ISI

  International journal of steel structure

  Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Bolt Diameter on Cyclic Behavior

  Published

  2013

  ISI

  Open Journal of Safety Science and Technology

  Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads

  Published

  2011

  ISI

  Journal of Constructional Steel Research

  Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts

   

  Published

  2011

  ISI

  The structural design of tall and special building

  Rotational Capacity of Castellated Steel Beams

   

  Published

  2011

  ISI

  The structural design of tall and special building

   

  Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames

   

  Published

  2011

  ISI

  International journal of steel structure

  Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake

  چاپ شده

  1388

  علمی پژوهشی

  نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد

  بررسی و مقایسه تحلیلی عملكرد تناوبی اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی و سپری اتصال با تغییرآرایش افقی پیچهای ستونی

  چاپ شده

  1396

  علمی پژوهشی

  نشریه سازه و ساخت

  ارزیابی تاثیر اعمال همزمان مولفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

  چاپ شده

  1397

  علمی پژوهشی

  عمران مدرس

  تاثیر وجود طبقه همکف نرم بر احتمال فروریزش قابهای خمشی تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل

  چاپ شده

  1397

  علمی پژوهشی

  مدلسازی در مهندسی

  بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب PCBRB

  پذیرفته شده

  1396

  علمی-ترویجی

  پژوهشنامه زلزله

  تاثیر الگوی چیدمان دیوار برشی در ساختمانهای بتنی مسلح بر رفتار لرزه ای آنها

  پذیرفته شده

  1396

  علمی-ترویجی

  پژوهشنامه زلزله

  مقایسه رفتار لرزه ای آیین نامه ای چهار سیستم سازه ای در یک ساختمان منظم 10 طبقه فولادی

  چاپ شده

  1387

  کنفرانس بین المللی

   

  اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای ،

  تبریز- ایران

  بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای صفحات اتصال مهاربند در سازه های فولادی

  چاپ شده

  1388

  کنفرانس بین المللی

  هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، دانشگاه شیراز ،شیراز، ایران

  بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگیهای بتن خود متراکم و بهینه سازی آن با پودر خاکستر بادی

   

  چاپ شده

  1389

  کنفرانس ملی

  اولین کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها ، تهران- ایران

   

  بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی تحت بار تناوبی

   

  چاپ شده

  1387

  کنفرانس ملی

  همایش ملی مقاوم سازی ایران

   

  بهسازی خسارات ناشی از  ضربه در تیرهای بتنی پیش تنیده با اسپری های FRP

   

  چاپ شده

  1386

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای

   

  بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر پارامترهای ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان

  مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهای محصور شده فلزی

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان

  مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در تیرهای

  محصور شده با GFRP تحت بار جانبی

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان

   

  مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در سیلندرهای

  محصور شده با GFRP تحت بار محوری

   

  چاپ شده

  1391

  کنفرانس ملی

  چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران

   

  ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای کششی ناشی از فشار جک های TBM 

   

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس ملی

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       اردیبهشت ماه1392

  بررسی و مقایسه روابط پیشنهادی اثر زلزله در طرح لاینینگ تونلهای مکانیزه

   

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس ملی

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       اردیبهشت ماه1392

  مروری بر تاثیر بکارگیری گروت در کابلهای تیر بتنی پس کشیده در معرض خوردگی کلرایدها

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس ملی

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       اردیبهشت ماه1392

  مروری بر رفتار تیرهای مرکب با کابلهای خارجی پس کشیده

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس ملی

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       اردیبهشت ماه1392

  مروری بر تخمین تغییر مکان تیر بتنی پیش تنیده با سنسورهای نوری

   

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس بین المللی

  سومین کنفرانس بین المللی سالیانه عمران معماری شهرسازی، شیراز، 22 تیرماه 1396      

  مروری بر بهسازی ستونهای بتنی مسلح توسط الیاف FRPبهمراه میله های GFRP

   

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس بین المللی

  سومین کنفرانس بین المللی سالیانه عمران معماری شهرسازی، شیراز، 22 تیرماه 1396      

  مروری بر پیشگیری از خرابی پیشرونده هتگام طراحی ساختمان

   

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس بین المللی

  سومین کنفرانس بین المللی سالیانه عمران معماری شهرسازی، شیراز، 22 تیرماه 1396      

  مروری بر رفتار سازه مقاطع تیوبی فولادی پر شده بتن تحت فشاری محوری

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس بین المللی

  سومین کنفرانس بین المللی سالیانه عمران معماری شهرسازی، شیراز، 22 تیرماه 1396      

  سیستم بهینه باربر جانبی در سازه های فولادی بر اساس رفتار لرزه ای

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس بین المللی

  سومین کنفرانس بین المللی سالیانه عمران معماری شهرسازی، شیراز، 22 تیرماه 1396      

  مروری بر آزمایشهای ستونهای فولادی پر شده از بتن خودمتراکم

  پذیرفته شده

   

  کنفرانس بین المللی

  سومین کنفرانس بین المللی سالیانه عمران معماری شهرسازی، شیراز، 22 تیرماه 1396      

  مروری پارامترهای موثر ر عملکرد بتن خودمتراکم

   

  لیست مقالاتISI و پژوهشی ارسال شده- سال 96 به بعد

   


  ردیف

  عنوان مقاله

  نوع

  مجله

  وضعیت

   

  Seismic behavior of frames with weak bolted end plate connections rehabilitated by post tensioned tendons under near- and far- fault earthquakes

  ISI

  KSCE Journal of Civil Engineering

  در حال داوری

  2

  بررسی عملکرد ستون های مستطیلی دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت بار محوری فشاری

   

  علمی-پژوهشی

  عمران شریف

  در حال داوری

  3

  بررسی تاثیر میراگرهای با میرایی­های مختلف در بهبود عملکرد مهاربندهای شورون

  علمی-پژوهشی

  سازه و ساخت

  در حال داوری

  4

  بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی کوپله با تغییرات ابعاد بازشو به همراه در نظرگرفتن سطوح عملکرد قاب

   

  علمی-پژوهشی

  مدل سازی در مهندسی

  در حال داوری

  5

  تعیین طول بهینه تیر پیوند در مهاربند واگرا با تغییر در ارتفاع سازه تحت نگاشت‌های نزدیک و دور از گسل

  علمی-پژوهشی

  سازه و ساخت

  در حال داوری

  6

  بررسی رفتار چرخه ای انواع جدید اتصالات خمشی با کاهش مقطع بال تیر

  علمی-پژوهشی

  مدل سازی در مهندسی

  در حال داوری

  7

  ارزیابی تأثیر پریود پالس زلزله بر الگوی توزیع خرابی در سازه‌های قاب خمشی فولادی ویژه

  علمی-پژوهشی

  عمران مدرس

  در حال داوری

  8

  بررسی عملکرد محوری ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST)

  علمی-پژوهشی

  عمران امیرکبیر

  در حال داوری

  9

  بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع­های مختلف بر رفتار سازه‌ها

  علمی-پژوهشی

  مدل سازی در مهندسی

  در حال داوری

  10

  بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن داخلی و خارجی محصورشده در ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن

  علمی-پژوهشی

  اساس

  در حال داوری

  11

  تاثیر تعداد دهانه بر احتمال فروریزش قاب های خمشی و مهاربند هم محور تحت بارگذاری لرزه ای

  علمی-پژوهشی

  سازه و ساخت

  در حال داوری

  13

  عملکرد  لرزه ای ساختمانهای فولادی میان مرتبه دارای نامنظمی در پلان با چیدمان های مختلف مهاربندهای همگرا در ارتفاع

  علمی-ترویجی

  پژوهشنامه زلزله

  در حال داوری


 • ·         استاد راهنما 20 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه و زلزله

  ·         8 دانشجوی دفاع کرده کارشناسی ارشد سازه

  ·         داور چهار پایان نامه ارشد سازه و بیش از 15 رساله ارشد مدیریت ساخت


 • -محاسبات فنی 1 و 2

  - تحلیل مقدماتیسازه ها

  - بتن پیش تنیدهو پیش ساخته

  - اجرای سازه هایبتنی 1 و 2

   - سازه های بتنی

  - سازه هایفولادی

  - آیین نامه هایساختمانی

  جزواتدوره کارشناسی:

  -استاتیک

  -بارگذاری

  - مقاومت مصالح 1و 2

  - طرح سازه هایبتنی1 و 2

  - طراحی پل

  - مهندسی پی

  جزواتدوره کارشناسی ارشد:

  - طرح سازه های بتنی پیشرفته

  - طرح لرزه ایسیستم های مقاوم سازه های بتنی و فولادی

  - اجزاء محدود


 • - تقدیر شرکتمهندسین مشاور ایمن سازان، قرارگاه خاتم الانبیا بابت طرح ژئومتری سگمنت تونلانتقال آب چغاخور

  - رتبه اول دورهکارشناسی دانشگاه امام حسین (ع) و رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

  - استاد نمونه گروهعمران دانشگاه ایوانکی سال 1394 و 1397

  - پژوهشگر برتررتبه 1 دانشگاه ایوانکی- سال 1397

  - نمرات ارزشیابیعالی ( متوسط 18 ) در دانشگاه ایوانکی و آل طه و گرمسار

  - داور مجلات ISI: