دکتر مسعود احمدوند

  • مدرک تحصیلی: دکتری تکنولوژی-نوآوری
  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل: education@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنج شنبه


  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

    دکتری مدیریت تکنولوژی

  • مسئول اجرایی در پروژه های پالایشگاهی به مدت 5 سال عضو سازمان نظام مهندسی و سرپرست کارگاه و ناظر در پروژه های ساختمانی به مدت 12 سال مشاور آموزشی و پژوهشی ریاست دانشگاه ایوان کی به مدت 4 سال مدیر کارگاه ها و آزمایشگاه ها به مدت 12 سال مدیرگروه عمران به مدت 5 سال