منو های مرتبطبرگزاری اردوی جهادی


#فراخوان
مشارکت در کمک رسانی به بازسازی بخشی از مدرسه‌ی روستای چشمه نادی به همت گروه جهادی دانشجویان دانشگاه ایوان کی.
شما می‌توانید با کمک های خود در انجام این کار خیر سهیم باشید.
پرداخت از طریق:

https://ppng.ir/d/lA5c
برای کمکهای غیرنقدی در ساعات اداری با شماره ??????????? تماس بگیرید.
#اردوی_جهادی
#همه_با_هم_برای_مردم


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶