بازدید علمی از سازه های کابلی یاغ پرندگان تهران


انجمن علمی مهندسی عمران یک بازدید علمی برای دانشجوان مقطع ارشد مدیریت پروژه را از سازه های کابلی باغ پرندگان تهران تدارک دید که این بازدید در روز جمعه مورخ 96/09/24 با حضور مسئولین گروه انجام گردید. 


نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰