منو های مرتبطسرویس ایاب و ذهاب دانشجویان در نیمسال 981


جهت اطلاع از شرایط و مسیرهای سرویس ایاب وذهاب به فایل پیوست مراجعه فرمایید

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳