منو های مرتبطشرکت هدیش سبز پارسه با امضای تفاهم نامه با دانشگاه ایوانکی نیرو می پذیرد:
1_نیروی برنامه ریزی تولید
کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی ترجیها با تجربه کار
2_نیروی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) با مدرک دیپلم یا فوق دیپلم برق
با سابقه کار
توجه: دانشجویان متقاضی باید رزومه خود را به ادرس ذیل با موضوع((سبز پارسه))  ایمیل نمایید.

employment@eyc.ac.ir