سید محمد چشمی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی کاربردی
  • ایمیل: smcheshmi89@eyc.ac.ir
  • تلفن: 023-34521564

روزهای حضور در دانشگاه:

یک‌شنبه تا پنج‌شنبه ساعت 7:45 الی 14:30


  • ·   کارشناسی ریاضی کاربردی

  • اهم سوابق؛

    ·   کارشناس امور دانشجویی دانشگاه ایوان‌کی به مدت 2 سال

    ·   کارشناس آموزش و امور مشمولین دانشگاه ایوان‌کی به مدت 2 سال