تأسیس دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان‌کی به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و انجام پژوهش‌های علمی در زمینه‌های علوم انسانی و فنی و مهندسی شکل گرفته است و اهداف زیر را دنبال می‌نماید؛

1.کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه

2. مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

3. همکاری در زمینه‌سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور

4.کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان سمنان

5. استفاده از امکانات و قابلیت‌های موجود استان در توسعه آموزش عالی

6. فراهم ساختن زمینه‌های جذب و گزینش دانشجوی بومی و از شهرهای هم‌جوار

فلسفه وجودی دانشگاه ایوان‌کی به‌عنوان یکی از بهترین دانشگاه‌های غیردولتی - غیرانتفاعی، در مجموعه آموزش عالی کشور، اندیشه‌ورزی و تولید علم و دانش و اعتلای علمی و ایفای نقشی اساسی در جهت بخشیدن به حرکت‌های فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه است و در راستای توسعه تولید علم و دانش باور دارد که ظرفیت و استعداد بالایی در جامعه نهفته است که با کشف، تبیین و کاربردی کردن آن، می‌توان در علوم و فنون بشری تحولی شگرف پدید آورد و در پرتو آن افرادی شایسته و فرهیخته تربیت کرد.