امیر رضایی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض
  • ایمیل:
  • تلفن: 023-34521563

روزهای حضور در دانشگاه:

یک‌شنبه تا پنج‌شنبه ساعت 7:45 الی 14:30