دانشکده برق، کامپيوتر و مکانيک گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی اخبار و اطلاعیه


قابل توجه دانشجوياني که با استاد مومني درس آزمايشگاه الکترونيک صنعتي دارند:

کلاس جبراني درس آز الکترونيک صنعتي روز يکشنبه  هجدهم مردادماه. ساعت هشت الي سيزده ميباشد .
 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1394/05/13