مراحل انجام کارورزي(کارآموزي)
با سلام،به اطلاع دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي که واحد کارآموزي يا کارورزي دارند مي رساند،جهت اطلاع از مراحل انجام کارورزي خود از فايل پيوست استفاده نمايند.
ادامه مطلب...