دريافت جوايز جشنواره ورزشي درون دانشگاهي
بدين وسيله به اطلاع دانشجوياني که در يازدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي صاحب مقام شده اند مي رساند،جهت دريافت جوايز خود از تاريخ 96/03/25 لغايت 96/04/01 به مديريت تربيت بدني مراجعه نمايند.
ادامه مطلب...
اطلاعيه ورزشي (يازدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي)
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند،يازدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي در رشته هاي متنوع همراه با جوايز نفيس ويزه دانشجويان دختر و پسر برگزار مي گردد.دانشجويان جهت کسب اطلاعات بيشتر به
ادامه مطلب...