گزارش فعاليت انجمن علمي تربيت بدني در سال تحصيلي 97-96
کارگاه علمي آموزشي کار با دستگاه ويژه دانشجويان گروه تربيت بدني در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد به همت انجمن تربيت بدني در تاريخ 14/12/96 در محل پرديس دانشگاه ايوان‌کي برگزار گرديد که تعداد 52 نفر
ادامه مطلب...
مهم؛ مرحله دانشگاهي سي و چهارمين جشنواره قرآن کريم دانشجويان
براي دسترسي به پوستر و آيين نامه جشنواره به فايل پيوست مراجعه نماييد. راههاي ارتباطي براي کسب اطلاعات بيشتر: 1-مراجعه به امور فرهنگي و فوق برنامه (طبقه اول مجتمع مرکزي) 2-شماره تماس 02334521569 3-ارس
ادامه مطلب...