اطلاعيه مهم شماره 1 در خصوص سرويس اياب و ذهاب دانشجويان در ترم تابستان (ترم 953)
دانشجويان عزيزي که متقاضي استفاده از سرويس اياب و ذهاب مي‌باشند بايستي در ايام انتخاب واحد (تاريخ 96/4/11 لغايت 96/4/15) يعني قبل از شروع کلاس‌ها، براي هفته اول ترم تابستاني بليط پيش خريد نمايند و در
ادامه مطلب...