اطلاعيه شماره 1 در خصوص سرويس رفت و آمد دانشجويان در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 (ترم 961)
با توجه به برنامه‌ريزي نماينده دانشگاه مبني بر ارائه خدمات سرويس رفت و آمد دانشجويي از تهران به ايوان‌کي و بالعکس در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 (ترم 961) توسط شرکت حمل و نقل سهيل سير البرز در اين
ادامه مطلب...