دروس ارائه شده تابستان 95-96
برنامه ترم تابستان 95-96 (953) شنبه ساعت 14-19:30 ساعت 8-13:30 پول و ارز و بانکداري ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت برنامه ريزي مالياتي مباني ريسک
ادامه مطلب...
دروس ارائه شده تابستان 95-96
برنامه ترم تابستان 95-96 (953) شنبه ساعت 14-19:30 ساعت 8-13:30 پول و ارز و بانکداري ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت برنامه ريزي مالياتي مباني ريسک
ادامه مطلب...
اطلاعيه در خصوص امتحان کاربرد دانشجويان کارشناسي ناپيوسته حسابداري
امتحان کاربرد روز پنجشنبه مورخ 94/03/07 در ساعت 8 تا 10:30 برگزار خواهد شد دانشجوياني که کنکور ارشد ندارند ميتوانند در ساعت کلاسي خود حضور يابند
ادامه مطلب...