اطلاعيه در خصوص امتحان کاربرد دانشجويان کارشناسي ناپيوسته حسابداري
امتحان کاربرد روز پنجشنبه مورخ 94/03/07 در ساعت 8 تا 10:30 برگزار خواهد شد دانشجوياني که کنکور ارشد ندارند ميتوانند در ساعت کلاسي خود حضور يابند
ادامه مطلب...