اطلاعيه مهم حد نصاب آزمون هاي زبان قبل از آزمون جامع دکتري مهندسي صنايع
دانشجويان محترم رشته دکتري مهندسي صنايع با سلام جهت آگاهي از حد نصاب آزمون هاي زبان قبل از آزمون جامع به فايل پيوست مراجعه کنيد.
ادامه مطلب...