9 بهمن

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

13 بهمن

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

23 بهمن

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

19 خرداد

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

مسعود احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری تکنولوژی-نوآوری
 • مرتبه علمی: مربی- دانشجوی دکتری
 • ایمیل: m.ahmadvand@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنج شنبه


 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

  دکتری مدیریت تکنولوژی

 • مسئول اجرایی در پروژه های پالایشگاهی به مدت 5 سال عضو سازمان نظام مهندسی و سرپرست کارگاه و ناظر در پروژه های ساختمانی به مدت 12 سال مشاور آموزشی و پژوهشی ریاست دانشگاه ایوان کی به مدت 4 سال مدیر کارگاه ها و آزمایشگاه ها به مدت 12 سال مدیرگروه عمران به مدت 5 سال

مهدی آزادی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: m.azadi@eyc.ac.ir
 • تلفن: 02334521263

روزهای حضور در دانشگاه:

همه روزه از ساعت 7:45 تا 14:30


 • کارشناسی مهندسی عمران 

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری

 • نظارت بر پروژه های عمرانی تفنگداران نیروی دریایی از سال 87 تا 89

  کارشناس گروه مهندسی عمران از سال 89 تا کنون

  مسئول کارگاه های دانشگاه ایولنکی از سال 90 تا کنون

   مدرس دروس تخصصی رشته مهندسی عمران از سال 94 تا کنون

  استاد مشاور انجمن علمی دانشگاه ایوانکی ازسال 96 تا کنون

اخبار تصویری گروه


بازدید علمی از سازه های کابلی باغ پرندگان تهران

انجمن علمی مهندسی عمران یک بازدید علمی برای دانشجوان مقطع ارشد مدیریت پروژه را از سازه ...

برگزاری کلاس نرم افزاری ABAQUS

زمان برگزاری کلاس آموزشی نرم افزار آباکوس برای دانشجویانی که از قبل ثبت نام نموده اند ...

بازدید از پروژه ساختمانی لوکس تالی

گروهی از دانشجویان مهندسی عمران یک بازدید علمی از پروژه ساختمانی لوکس تالی واقع در تهرن ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


بررسی علل تاخیر فرایند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران

دانشجو:آرزو شاهرخی      استاد راهنما: سعید  محمد

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

طراحی مدل تعیین ریسک های مرتبط با سلامت عوامل انسانی در پروژه های سد سازی(مطالعه موردی سد پلرود رحیم آباد-گیلان)

دانشجو:رضا قربانعلی پور      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۰v/۱۸

طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته crcp به روش تحلیل شبکه

دانشجو:سامان ارجمنداقدره      استاد راهنما: حسن صادقی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰v/۲۲

بررسی و ارزیابی مشخصات هندسی و قراردادن صفحات مورب در اتصالات تیر به ستون پیچی بر احتمال خرابی پیشرونده

دانشجو:نسیم حسین زاده نمدی      استاد راهنما: حمید صابری

بررسی تاثیر شیب ستون های مایل در احتمال خرابی قاب های فولادی میان مرتبه

دانشجو:فائزه صدر      استاد راهنما: حمید صابری

بررسی و ارزیابی قاب فولادی با اتصالات RBS در برابر حریق

دانشجو:سبا حقیقت      استاد راهنما: حمید صابری

ارزیابی احتمال خرابی لرزهای سازه های قاب خمشی فوﻻدی با اتصاﻻت پس كشیده

دانشجو:مهدی نوروزی      استاد راهنما: وحید  صابری

ارزیابی تاثیر بهسازی اتصالات فولادی با صفحات مورب فولادی بر آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی

دانشجو:مهران ترابی      استاد راهنما: حمید صابری

تاثیر طبقه نرم بر توزیع پاسخ های لرزه ای در ارتفاع سازه های قاب فولادی خمشی

دانشجو:طاهره صالحی شهرابی      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

عملکرد ستون های مرکب مقاطع مستطیلی و دایره ای دو لایه تیوبی، تحت بار محوری فشاری

دانشجو:امیر مختاری      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰v/۱۰

مقایسه احتمال خرابی سازه های دارای طبقه نرم با دو نوع مهاربندی شوورن و ضربدری

دانشجو:مجید عابدی      استاد راهنما: وحید  صابری

مقایسه عملکرد اتصالات تیر به ستون با صفحه انتهایی سخت شده و سخت نشده تحت حریق

دانشجو:رضا اردلان      استاد راهنما: وحید  صابری