وام ويژه دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي
وام ويژه دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي - دانشجويان كارداني و كارشناسي 5 ميليون تومان - دانشجويان كارشناسي ارشد 10 ميليون تومان - دانشجويان دكتري 15 ميليون تومان جهت کسب اطلاع بيشتر و دريافت وام به
ادامه مطلب...