پيش ثبت نام پروزه کارشناسي
دانشجويان کارشناسي که قصد اخذ واحد پروژه پاياني در ترم بعد (972) را دارند تا پايان آذرماه فرصت دارند که جهت پيش ثبت نام به گروه مراجعه نمايند
ادامه مطلب...