دروس ترم تابستان 98-97
با توجه به پيش ثبت نام دانشجويان کارداني براي ترم تابستان، دروس زيربراي ارائه در نظر گرفته شد ودر صورت ثبت نام قطعي در زمان انتخاب واحدورسيدن به حدنصاب برگزار خواهدشد -چهارشنبهساعت 8 الي 13 درس ذخيره
ادامه مطلب...