4 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

15 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

22 شهریور

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

8 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

نیما فرجیان

 • مدرک تحصیلی: دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه کاشان
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: n.farajian@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 •     دکتری : رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه کاشان

     کارشناسی ارشد : رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی از دانشگاه اصفهان

               کارشناسی : رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
 • ·       معاون پژوهشی و فناوری در دانشگاه ایوان کی از سال 1394 تا کنون

  ·       مشاور داده کاوی بانک ملت از سال 1397 تا کنون

  ·       مدیر گروه کامپیوتر در دانشگاه ایوان کی 1394

  ·       مشاور داده کاوی شرکت ملی پخش و پالایش نفت (سامانه هوشمند سوخت)سال 1396

  ·       مشاور داده کاوی و تحلیل داده در وب سایت اینترنتی  5040 سال 1395

  ·       رییس مرکز تحقیقات هوش مصنوعی دانشگاه ایوان کی

  ·       عضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی از سال 1391 تا کنون

  ·       مدیر فناوری اطلاعات در دانشگاه ایوان کی از سال 1387 تا 1394

  ·       مدیر وب در شرکت پارس وب  از سال 1385تا 1387

  ·       کارشناس طراحی و برنامه نویسی وب در شرکت فراکارانت از سال 1382 تا 1383

   

  تجربیات تخصصی

   

  ·       مدلسازی ریسک اعتباری از طریق روش های پیشرفته تحلیل هوشمند داده در بانک ملت

  ·       تحلیل رفتار مشتریان در سامانه های همراه بانک و اینترنت بانک ملت

  ·       مشاور تحلیل کلان داده و داده کاوی در شرکت ملی پخش و پالایش نفت (سامانههوشمند سوخت)

  ·       ارائه یک مدل مبتنی یادگیری ماشین جهت پیش بینی رویگردانی مشتریان در شرکتآسیاتک

  ·       پیش بینی میزان خسارت در بیمه های تکمیلی شرکت البرز با استفاده از روش هایتحلیل داده و یادگیری ماشین ( مطالعه موردی سازمان انرژی اتمی ایران)

  ·       داده کاوی بر روی نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی

  ·       راه اندازی سیستم جامع هوشمند آموزشی در دانشگاه ایوان کی

  ·       ارایه یک مدل یادگیری ماشین جهت پیش بینی صحت سفارشات در شرکت پایگان (شرکتتوزیع کالا)

  ·       انجام پروژه های تشخیص چهره، تشخیص اشیاه در تصویر و ویدئو، متن کاوی و ....با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق و بینایی ماشین به عنوان استاد راهنمایپایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان

  ·       برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی در حوزه یادگیری ماشین در دانشگاهخوارزمی، دانشگاه ایوان کی، دانشگاه کاشان، کافه ای تی، موسسه آموزش عالی ال طه وآموزشگاه رایان کالج

  مدیریت، راه اندازی، طراحی و برنامه نویسی بیش از 20وب سایت مرتبط با سازمان های بزرگ از قبیل سازمان اب و فاضلاب استان تهران، شرکتبرق منطقه­ای شهر تهران، سازمان نظام پزشکی کشور، اولین نمایشگاه مجازی نگارخانههای کشور، دانشگاه ایوان کی و ....
 • ·       چاپ 8 مقاله تخصصی در زمینه هوش مصنوعی در ژورنال های معتبر خارجی (springer, IEEE,Brain,…)

  ·       انجام دو طرح پژوهشی ملی خاتمه یافته

  ·       چاپ 5 مقاله در کنفرانس های بین المللی خارجی

  ·       چاپ 17 مقاله در کنفرانس های بین المللی و ملی داخلی

  پژوهشگر برتر دانشگاه ایوانکی در سال 94

  استاد راهنما و مشاور 12 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

             داور دفاعیه 21 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد • ·       مدرک A-Level علوم کامپیوتر از دانشگاه کمبریج

  ·       مدرک MCSD مایکروسافت


سیده فاطمه احتشام زاده

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • ایمیل: ehtesham120321@gmail.com
 • تلفن: 023-34521591

روزهای حضور در دانشگاه:

یک شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:45 الی 14:30


اخبار تصویری گروه


دومین کنفرانس مدیریت و سیستم های فازی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی در تاریخ 9 اسفند 97 در دانشگاه ایوان ...

کنفرانس ملی کاربرد فناوری‌های نوین

اولین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی برق، کامپیوتر و IT توسط ...

برگزاری اولین کنفرانس ملی کاربردی‌سازی هوش تجاری

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری در تاریخ 2 آذر 1396 توسط دانشگاه ایوان‌کی با ...

برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم‌های فازی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم‌های فازی توسط دانشگاه ایوان‌کی با همکاری مؤسسه ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


ارائه مدلی جهت پیش بینی مصرف سوخت با شیوه شبکه های عصبی مصنوعی بهینه شده در جایگاه های عرضه سوخت شهر تهران

دانشجو:ابوذر یوسفی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ارائه سیستم تصمیم گیری به منظورجایگزینی داده های ازدست رفته مبتنی برشبکه ی عصبی پیشخور(مطالعه ی موردی بیماران مزمن کلیوی)

دانشجو:فاطمه تاجیك معین ابادی      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیش بینی مصرف سوخت با روش شبکه عصبی مصنوعی برای بدست آوردن یک الگوی مصرف (مطالعه موردی : حمل و نقل باری سنگین برون شهری جاده ای)

دانشجو:حسین شریفی پایچی      استاد راهنما: محمد ربیعی

تجزیه و تحلیل نظرات گردشگران با استفاده از تکنیک های داده کاوی درباره جاذبه های گردشگری جزیره قشم (مطالعه موردی جزیره ناز )

دانشجو:ریحانه سربی      استاد راهنما: محمد ربیعی

الگوی توسعه سرمایه انسانی با رویکرد فن آوری اطلاعات (مطالعه موردی : یک شرکت بیمه ای)

دانشجو:علیرضا ابوطالب      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

بهینه سازی مدیریت منابع در اینترنت اشیاء برای به حداقل رساندن تاخیر در محاسبات توزیع شده مه و ابر

دانشجو:امیر قلعه جوئی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ارائه مدل به منظور بررسی ارتباط بین افزایش جذب مشتری از طریق وب سایت‌ها با در نظرگیری تعهد و اعتماد

دانشجو:عرفان نیكنامی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ارائه مدل به منظور بررسی ارتباط بین افزایش جذب مشتری از طریق وب سایت‌ها با در نظرگیری تعهد و اعتماد

دانشجو:عرفان نیكنامی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

بررسی و اولویت بندی موضوعات فردی و اجتماعی مرتبط با حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: اینستاگرام)

دانشجو:علیرضا سلمانی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

پیشبینی حملات تروریستی با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین

دانشجو:هادی زمردی منور      استاد راهنما: محمد ربیعی

بررسی تاثیر هوشمندی کسب و کار بر کارایی شرکت های فناوری اطلاعات : (مطالعه موردی: حوزه فناوری اطلاعات شهرداری های شهر تهران)

دانشجو:امید قائمی فر      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

مدل پیش بینی ریسک خسارت مشتریان در بیمه های درمانی تکمیلی با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی

دانشجو:جفتانی آزاده      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۱۲/۰۴

طراحی سیستم تشخیص جنسیت کاربران با استفاده از ویژگیهای سیگنالهای صوت و چهره انسان

دانشجو:ابراهیم صمدنیا      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیش بینی تغییرات ارز با مدل یادگیری عمیق چند وجهی مبتنی بر اخبار اقتصادی و نمودارهای تحلیل تکنیکال

دانشجو:زهرا ستاری بالینی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

پیش بینی تغییرات روزانه قیمت ارز EUR / USD با رویکرد یادگیری عمیق با بهره گیری از اخبار اقتصادی مرتبط و متغیر های تحلیل تکنیکال

دانشجو:احمد صوفی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

کاهش خطا در دسته بندی مدارک آزمایشگاهی بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دانشجو:عصمت مشكانی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ارائه ی یک الگوریتم ترکیبی برگرفته از روش های فرا ابتکاری برای یافتن کوتاهترین مسیر در ارائه ی خدمات اورژانسی

دانشجو:كیمیا الماسی      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیش بینی آلودگی هوای تهران با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک وشبکه عصبی

دانشجو:ساسان رضائی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

استفاده از رویکردهای یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل احساسات چند دامنه ای

دانشجو:حسین غلامی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ارائه رویکرد جدید مبتنی بر شبکه ی کپسول برای طبقه بندی پوشاک و پیشنهاد ایتم های جدید

دانشجو:زهره غیاثی فرد      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

ارتقای مقاومت مدلهای یادگیری عمیق در برابر حملات خصمانه با استفاده از روش تخمین ماتریس و آموزش خصمانه گروهی

دانشجو:علیرضا مسرورمهرپرور      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

بهبود بازشناخت چهره با اندازه‌گیری دقیق روشنایی و رنگ پوست

دانشجو:علی گرجی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

بهبود سیستم های دسته بندی فازی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ICA با انطباق پارامتر پویا در محیطفازی

دانشجو:سمانه اصغری كنارسری      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۰v/۱۰