اولين کنفرانس ملي کاربرد فناوري‌هاي نوين در علوم مهندسي برق، کامپيوتر و IT
اولين کنفرانس ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي برق، کامپيوتر و IT توسط دانشگاه ايوان کي با همکاري موسسه پژوهش بنيان آروند مورخ 16/12/96 در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گرديد. اين کنفرانس با مج
ادامه مطلب...