برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري سال 97
آيين بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري با شعار "پژوهش هدفمند، فناوري ارزش آفرين در خدمت توليد ملي" پنج شنبه مورخ 97/9/29 با حضور رياست دانشگاه، معاونتها، روساي دانشکده ها، اساتيد و دانشجويان
ادامه مطلب...