آخرين فرصت براي تکميل مراحل کاروزي در ترم 961
آخرین فرصت برای آپلود فایل های کارورزی و تکیمل مراحل آن در سامانه دانشجویی برای دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم 961 اخذ نموده اند تاریخ 96/12/10 می‌باشد و شروع انجام مراحل کارورزی در سامانه
ادامه مطلب...