آيين نامه استفاده از کتابخانه
نظر به اهميت کتاب و کتابخانه و به منظور استفاده بيشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در کتابخانه مؤسسه و حفظ و نگهداري منابع و اعمال روشهاي يکنواخت و هماهنگ در ارائه خدمات امانت مواد کتابخانه اي، آيين
ادامه مطلب...
آيين نامه نگارش کتاب
این خبر فاقد متن است. لطفاً جهت دانلود فایل های مربوط به این خبر بر روی "ادامه مطلب" کلیک نمایید.
ادامه مطلب...
آيين نامه دور کاري
این خبر فاقد متن است. لطفاً جهت دانلود فایل های مربوط به این خبر بر روی "ادامه مطلب" کلیک نمایید.
ادامه مطلب...