مديريت خدمات آموزشي واحد امتحانات اطلاعيه ها


اطلاعيه مهم در خصوص اخذ درس به صورت معرفي به استاد

به اطلاع کليه دانشجويان مي رساند جهت اخذ درس به صورت معرفي به استاد مي توانند از تاريخ 1396/11/28 لغايت 1396/12/3 به واحد آموزش (آقاي حسين مرادي) مراجعه نمايند. جهت اخذ معرفي به استاد نکات ذيل ضروري مي باشد:

1-  سقف معرفي به استاد تنها دو درس نظري معادل 6  واحد مي باشد.

2-قبل از مراجعه جهت اخذ معرفي به استاد کليه نمرات مي بايست ثبت نهايي شده باشد.

 

-       لازم به ذکر است که کليه امور مربوط به معرفي به استاد تنها در اين بازه انجام مي پذيرد و دانشجوياني که بيشتر از 6 واحد دارند به هيچ عنوان مراجعه نکنند.

 

                                                                                                                                                                        معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي

 
نوشته شده توسط امتحانات در تاریخ 1396/11/11